Hakkımızda

e-Moda Tasarımı

Hakkımızda

Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Programı kapsamında hazırlanan bu platform ile Moda tasarımına ilgi duyan, dikiş becerilerini geliştirmek isteyen, farklı dikiş makinelerinde dikiş dikme teknik bilgi ve becerileri kazanmak isteyenlere yönelik bilgi ve becerini artırmak için dijital kaynak ile akademik yardım sunulması amaçlanmaktadır.

Platformda Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Programında yer alan Moda Atölyesi I dersi için haftalık konular sırasıyla, ders notları, öğretim materyalleri ve dikim teknikleri videolarla anlatımlı olarak yer almaktadır.


Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Fakültenin Tarihi
Konya’da Teknik Eğitim, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren değişik öğretim seviyelerinde sürdürülmektedir. Teknik Eğitim alanında eski bir geçmişe sahip olan fakülte, 1979’a kadar Kız Öğretmen Okulu, 1979’dan sonra Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, daha sonra Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu olarak eğitime devam etmiştir. Bünyesine kattığı branşlarla 1992 yılında Mesleki Eğitim Fakültesi olarak mesleki ortaöğretime teknik öğretmen yetiştiren Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 3 Kasım 2009 yılında diğer Mesleki Eğitim Fakülteleri gibi kapatılarak yerine sanat, tasarım ve üretim odaklı Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. Son olarak 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla Mimarlık ve Tasarım Fakültesi adını almıştır.

Amaç ve Hedefleri
Ulusal ve uluslararası moda endüstrisinin taleplerini karşılamaya yönelik olarak açılan program, moda sektöründe yetiştirdiği nitelikli elemanlarla tekstil sektöründeki markalaşmayı hızlandırmayı, uluslararası ihracatı artırarak sektördeki pazarın büyümesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Rekabetin yoğun alarak yaşandığı moda ve tekstil sektöründe ulusal ölçekte pek çoğu vakıf olmak üzere devlet ve vakıf üniversiteleri içinde yer alan, sadece sanat ve tasarım ağırlıklı eğitimin yerine, tüm üretim süreçlerini bilen, tasarladığı ürünü hayata geçirebilen, yüksek nitelikte tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyonu
Moda ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu tasarım, kalıp ve üretim aşamalarına hakim; edindiği bilgi ve becerileri kullanabilen özgün, yaratıcı ve üretken tasarımcılar yetiştirerek, ulusal ve uluslararası düzeydeki kurumlarla işbirliği içinde olan bölüm olmaktır.

Misyonu
Kuramsal bilginin ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü gelişmiş teknolojik donanıma sahip öğrenmeye elverişli bir ortamda özelleştirilmiş bir eğitim programı sunmak,
Yeni ürün yaratabilen, sektörü iyi tanıyan yaratıcı tasarımcılar yetiştirmek,
Tasarım sürecinin soyuttan somuta, fikirden ürüne kadar tüm aşamalarını organize edebilen mezunlar vermek,
Ulusal ve uluslararası düzeyde moda tasarımı eğitimi veren kurumlarla işbirliği içinde olmak ve etik değerleri güçlü mezunlar yetiştirmek bölümümüzün görevleri arasındadır.

Hakkımızda