Giysi Teknik Çizimleri

Giysi Teknik Çizimleri

e-Moda Tasarımı

Giysi Teknik Çizimleri

Ders Tanımı

Neler Öğreneceksiniz

 • Moda ve tekstil tasarımı alanında temel değer ve ilkeleri izleyerek mesleki etiğe uygun davranışlar sergiler.
 • Temel tasarım ilkelerinden yola çıkarak moda ve tekstil tasarımı alanında estetik ve sanatsal tasarım uygulamaları yapar.
 • Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri takip ederek endüstriyel ve eğitimsel alanda yenilikçi tasarım ürünleri yaratabilme becerisine sahip olur.
 • Yeni yöntem ve tekniklerden yararlanarak farklı tekstil materyallerini bir arada kullanabilme yeteneği kazanır.
 • Alanının gerektirdiği çeşitli bilgisayar, makine ve teçhizat kullanımı becerisi kazanır.
 • Moda ve tekstil tasarımı alanında görsel, yazılı ve sözlü iletişim araçlarını inceleyerek farklı algılama becerileri geliştirir.
 • Belirlenen temaları tasarımlarda etkin ve doğru biçimde kullanarak yaratıcı düşünme becerisi kazanır.
 • Disiplinlerarası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisine sahip olur.
 • Grup çalışmasında etkili iletişim koordinasyonuna sahip olarak analitik düşünme ve çalışma becerisi geliştirir.
 • Mesleğiyle ilgili uygulamalarda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
 • Geleneksel sanatlardan yararlanarak desen ve yüzey süsleme tasarımları yapar.
 • Çeşitli tekstil yüzeyi dokuma tekniklerini kavrayarak yeni tasarımlara aktarma becerisi kazanır.
 • Sanata yönelik düşünme becerisi geliştirir.
 • Farklı dönemlerdeki kültürel ve sanatsal değerleri çözümleyerek alana yönelik yeni tasarım çalışmaları yapar.

Sonuçlar

  • Düz, yuvarlak, kavisli çizgi çalışmalarına uygun dikişler yapar.
  • Sanayi makinelerini doğru kullanır.
  • Kesim kalıplarını kumaşa düzgün yerleştirir.
  • Kesilen parçaları doğru dikiş tekniklerine uygun diker.
  • Kesilen parçaları işlem basamaklarına uygun diker.

Kaynaklar:

  • K1- Koç, F. ve Koca, E. (2006). Temel Dikim Teknikleri, Kök yayıncılık. Ankara
  • K2- Ders Notları
 • Ders Haftası: 14
 • Süre:
 • Konu: Moda
 • Quiz Var mı: Var
 • Seviye: İleri
 • Dil: Türkçe

Ders Müfredatı

  Hafta 1.

  Dersin içeriği ile ilgili bilgilendirme

  Hafta 2.

  Onarımı yapılacak giysinin kullanım şekli, maddi ve manevi değeri, kullanım yeri ve estetik açısından değerlendirme

  Hafta 3.

  Konservasyon , Restorasyon kavramlarını ve Onarımda kullanılan malzemeleri belirleme

  Hafta 4.

  Tekstil ürünlerinde kullanılan Kumaş onarımları (dokuma kumaşlar, örme kumaşlar, dokusuz yüzeyler), Süsleme onarımı (Nakış teknikleri ile yapılan süslemeler, dikiş teknikleri ile yapılan süslemeler, örgü teknikleri ile yapılan süslemeleri oluşturmak.